POZOR! 24h nonstop havarijnú kanalizačnú službu prevádzkujeme iba zmluvným partnerom!

Žumpy, septiky a ČOV

Poruchová a havarijná služba pre čistenie žúmp, septikov a čističiek odpadových vôd.

Zabezpečujeme vývozy odpadu fekálnymi vozmi s rozsahom od 1 m3 do 12m3 zo žúmp, septikov, čistiarní odpadových vôd a iných nádrží či suterénov. Disponujeme technikou s rôznymi parametrami a veľkosťou, čo nám umožňuje odčerpávanie odpadu aj z ťažko dostupných miest ( podzemné garáže, historické centrum a pod.).

Sme NON-STOP pripravení na:

 • Čistenie kanalizácie
 • Čistenie žumpy a vývoz žúmp
 • Čistenie odpadu z autoumyvárok
 • Čistenie trativodov
 • Čistenie odpadu z čerpacích staníc
 • Čistenie lapačov tukov
 • Vývoz a likvidácia kalu z tukových odlučovačov
 • Odčerpávanie a čistenie čističiek odpadových vôd
 • Odčerpávanie zaplavených šácht
 • Odčerpávanie vody zo suterénu
 • Odčerpávanie zaplavenej kanalizácie
 • Čerpanie prečerpávacích staníc

Servis čistiarní odpadových vôd

Čistiareň odpadových vôd si vyžaduje pravidelnú údržbu a starostlivosť na profesionálnej úrovni. Pri servisovaní čističiek odpadových vôd vykonávame:

 • Vyčerpanie čistiarne
 • Vyčistenie vysokým tlakom vody
 • Kontrola dúchadla
 • Nasadenie baktérii (tekutých alebo práškových)

Špecialisti na prácu
v podzemných garážiach

Mini
profi system
Silný, kompaktný a tichý
Midi
profi system
Spoľahlivý s kompaktným prevedením
Maxi
profi system
Špičkový výkon s flexibilným využitím

Naše služby

Oblasť pôsobenia

Bratislava
Malacky
Pezinok
Senec
Trnava
Galanta