hamburger-icon
SK
DE
EN

Baktérie

Baktérie do žumpy a čističky odpadových vôd (ČOV)

Mikrobiologické enzymatické baktérie SEPTIFOS sú produktom francúzskej spoločnosti. Francúzska veda dosahovala vždy výborné výsledky v oblasti organickej chémie a farmácie. Ako v minulosti tak aj v súčasnosti zohráva vedúce postavenie vo vývoji biotechnológií a ich využitia.
Vysoko užitočné prírodné baktérie a enzýmy Subio sa dovážajú z Juhoafrickej republiky. Tieto prípravky sú svetovou špičkou v ekologickom odstraňovaní a rozkladaní organického odpadu. Baktérie Subio svojím rýchlim rozmnožovaním dokážu zlikvidovať napr. tuhý obsah žúmp (SeptiClean), rôzny organický odpad a okamžite zneškodniť nepríjemný zápach.
Baktérie Septifos sú prípravky, ktoré využívajú silu prírodných enzýmov a baktérií na čistenie odpadovej vody, odstránenie tuhého organického odpadu a zápachu. Septifos výrobky fungujú na báze biologického rozpadu látok za prítomnosti baktérií a enzýmov. Baktérie premieňajú organický odpad na vodu a CO2. Týmto procesom zbavujú žumpu od zápachu, ktorý vzniká pri nedostatku hnilobných baktérií. Žumpa na rozdiel od ČOV je bez prísunu vzduchu, čo bráni baktériám v dostatočnom rozmnožovaní.

Septifos VIGOR - enzymatické baktérie do žumpy a ČOV

Mikrobiologické enzymatické baktérie SEPTIFOS slúžia na rozklad a skvapaľňovanie organických odpadov a nánosov v sifónoch, vnútornej a vonkajšej kanalizácii a v splaškových vodách zo sociálnych zariadení (v žumpách, v septikoch). Znižujú objem kalu a zabezpečujú rýchle odstránenie nepríjemného zápachu aj v zanedbanom odpadovom systéme.

Bakteriálne enzýmy SEPTIFOS sa používajú do všetkých typov odpadových nádrží a ČOV. Neobsahujú žiadne choroboplodné látky a sú netoxické. Nová receptúra SEPTIFOS Vigor je výborným výsledkom najnovších biotechnologických výskumov.

Dostupné sú v troch baleniach:
- 1000g
- 100g

Septifos VIGOR Gel

Tekutý enzymatický biologicky aktívny prípravok. Tento účinný gel je určený na odstránenie tuhých organických látok usadených v kanalizačnom potrubí, žumpách a septikoch. Uvoľňuje vodný kameň a rozpúšťa nečistoty v sifónoch, WC, pisoároch, umývadlách, vaniach. Výrazne podporuje a urýchľuje čistenie aj silne znečistených povrchov (obkladačky, dlaždice) a zároveň pohlcuje nepríjemný zápach. Neobsahuje choroboplodné baktérie. Objem 750 ml (cca 25 dávok).

SEPTONIC - ekologické baktérie do žúmp a ČOV

SEPTONIC je enzymaticko-bakteriálny hnedosivý granulovaný prášok s charakteristickou vôňou. Je obľúbený pre jeho účinnú stimuláciu aktívnych mikroorganizmov. Obsahuje výlučne prírodné biologické látky čím chráni zdravie a životné prostredie. Rozkladá a skvapalňuje organické usadeniny (rastlinné a živočíšne tuky, oleje, bielkoviny, cukry a iné) v sifónoch, v odpadovom potrubí, kanalizácii, lapačoch tukov a účinne pôsobí aj na usadeniny tuhého charakteru. Vynikajúco pôsobí aj v suchom WC - latríne. Neobsahuje choroboplodné mikroorganizmy a je netoxický. Odstraňuje zápach z potrubia, sifónov, žúmp a septikov. Balenie: 71g (4 x 18g dávok).
bacteria-img
bacteria-img-2
bacteria-img-3