hamburger-icon
SK
DE
EN

Frézovanie potrubí

Každé potrubie je od jeho umiestnenia v zemi vystavené vysokému tlaku a určitej záťaži. Hlavne u starších potrubí dochádza často vplyvom prírody k prerasteniu potrubia koreňmi, k tvorbe usadenín v potrubí či k prípadnému zahlteniu existujúceho potrubia. Každá i zdanlivo zanedbateľná chyba sa časom prejaví, čo platí aj pri narušení potrubia. Práve v takýchto situáciách sa využíva frézovanie potrubia kedy čistenie tlakom vody nestačí. Zvyčajne pri väčšom rozsahu poškodenia potrubia používame pre plnohodnotné obnovenie prevádzky kombináciu frézovania a následne lokálnu bezvýkopovú opravu poškodeného miesta - tzv. sanáciu.

Podstatou metódy je vsadenie tkanivovej vložky do netesného potrubia pod tlakom vody. Za určitý čas sa pôsobením tepla vložka vytvrdzuje čoho výsledkom je bezhrdlé, hydraulicky hladké a staticky nezávislé nové potrubie. Výhodou metódy je minimálne zmenšenie profilu, rýchla montáž, potrubie bez spojov a vysoká životnosť.

Frézovanie potrubia sa teda používa k odstraňovaniu koreňov, inkrustov a iných zatvrdnutých usadenín v potrubí, aby sa mohla obnoviť prevádzkyschopnosť potrubia.

Samotné frézovanie kanalizácie vykonávajú špeciálne frézovacie trysky, ktoré sú schopné vyčistiť i väčšie prekážky v potrubí.

Použitím týchto fréz ušetríte nemalé náklady v porovnaní s opravou potrubí výkopom.

Disponujeme niekoľkými frézovacími tryskami, schopnými frézovať potrubia od DN50 -DN300.

Sme pre Vás NON-STOP pripravení na:

- frézovanie kuchynských odpadov od usadenín tukov a fosfátov
- frézovanie zarasteného potrubia koreňmi
- frézovanie stupačiek
-frézovanie potrubia od WC zaneseného močovým kameňom
-frézovanie a čistenie vodného kameňa v kanalizácii a potrubných systémoch
-frézovanie a odstránenie farieb a stavebných hmôt zo stien kanalizácii
-frézovanie a odstraňovanie tukových nánosov
biting-img
biting-img-2