hamburger-icon
SK
DE
EN

Sanácia

Bezvýkopové opravy potrubia

Oprava kanalizácie bez zásahu do životného prostredia. Sanácia potrubia je technológia opravy poškodeného potrubia bez nutnosti vykopávania a bez zásahu do životného prostredia. Sanáciou potrubia predlžujeme životnosť a prevádzkyschopnosť potrubia.

Dve technológie sanácie – krátka vložka – lokálne opravy, dlhá vložka – vložkovanie potrubia po cele dĺžke. Klobúky – sanácia prípojok.

Ako to prebieha – krátka vložka

Do potrubia, kde je lokalizovaná porucha sa dopraví „packer“ obalený tkaninou, ktorá je napustená polyesterovou živicovou hmotou. Do „Packeru“ je privedený tlak vzduchu, kde dochádza k nafúknutiu a priľnutiu tkaniny na stenu poškodeného potrubia čím sa zaistí tesnosť vložky. Po vytvrdnutí sa „packer“ vypustí a vytiahne z potrubia.

Brawoliner – dlhé vložky, sanácia kolien

Výhody sanácie potrubia – bezvýkopovej opravy kanalizácie

- žiadne náklady na zemné práce
- rýchla a efektívna metóda
- vysoká životnosť
- ochrana životného prostredia
- aplikácia v potrubiach od DN60 –DN400
sanitation-img


pred sanáciou

sanitation-img-2


po sanácii

sanitation-img-3
sanitation-img-4