hamburger-icon
SK
DE
EN

Žumpy, septiky a ČOV

Poruchová a havarijná služba pre čistenie žúmp, septikov a čističiek odpadových vôd.

Zabezpečujeme vývozy odpadu fekálnymi vozmi s rozsahom od 1 m3 do 12m3 zo žúmp, septikov, čistiarní odpadových vôd a iných nádrží či suterénov. Disponujeme technikou s rôznymi parametrami a veľkosťou, čo nám umožňuje odčerpávanie odpadu aj z ťažko dostupných miest (podzemné garáže, historické centrum a pod.) .

Sme NON-STOP pripravení na:

- Čistenie kanalizácie
- Čistenie žumpy a vývoz žúmp
- Čistenie odpadu z autoumyvárok
- Čistenie trativodov
- Čistenie odpadu z čerpacích staníc
- Čistenie lapačov tukov
- Vývoz a likvidácia kalu z tukových odlučovačov
- Odčerpávanie a čistenie čističiek odpadových vôd
- Odčerpávanie zaplavených šácht
- Odčerpávanie vody zo suterénu
- Odčerpávanie zaplavenej kanalizácie
- Čerpanie prečerpávacích staníc

Servis čistiarní odpadových vôd

Čistiareň odpadových vôd si vyžaduje pravidelnú údržbu a starostlivosť na profesionálnej úrovni. Pri servisovaní čističiek odpadových vôd vykonávame:

- Vyčerpanie čistiarne
- Vyčistenie vysokým tlakom vody
- Kontrola dúchadla
- Nasadenie baktérii (tekutých alebo práškových)
sump-img
sump-img-2