POZOR! 24h nonstop havarijnú kanalizačnú službu prevádzkujeme iba zmluvným partnerom!

Tlakové skúšky potrubia

Rýchla, efektívna a presná skúška potrubia.

Tlakové skúšky potrubia sa vykonávajú predovšetkým pri kolaudácii novovybudovaného potrubia, kde sú tieto tlakové skúšky nevyhnutnosťou.

Meranie tlaku v potrubí zabezpečuje špeciálny merací vak a utesňovací vak. Vaky sa vložia na začiatok a koniec potrubia a nafúknu sa, čím zabezpečia utesnenie potrubia. Vytvorí sa potrebný tlak 100 mbar.

Tlak v potrubí sa meria nepretržite po dobu troch minút.
Počíta sa s povolenou odchýlkou 10%.

Ak klesne tlak pod povolenú hranicu, potrubie je nevyhovujúce a je potrebné lokalizovať miesto úniku tlaku kamerovým systémom. Po meraní sa vypracuje a odovzdá záznam o odbornej skúške.

Špecialisti na prácu
v podzemných garážiach

Mini
profi system
Silný, kompaktný a tichý
Midi
profi system
Spoľahlivý s kompaktným prevedením
Maxi
profi system
Špičkový výkon s flexibilným využitím

Naše služby

Oblasť pôsobenia

Bratislava
Malacky
Pezinok
Senec
Trnava
Galanta