POZOR! 24h nonstop havarijnú kanalizačnú službu prevádzkujeme iba zmluvným partnerom!

Frézovanie potrubí

Každé potrubie je od jeho umiestnenia v zemi vystavené vysokému tlaku a určitej záťaži. Hlavne u starších potrubí dochádza často vplyvom prírody k prerasteniu potrubia koreňmi, k tvorbe usadenín v potrubí či k prípadnému zahlteniu existujúceho potrubia. Každá i zdanlivo zanedbateľná chyba sa časom prejaví, čo platí aj pri narušení potrubia. Práve v takýchto situáciách sa využíva frézovanie potrubia kedy čistenie tlakom vody nestačí. Zvyčajne pri väčšom rozsahu poškodenia potrubia používame pre plnohodnotné obnovenie prevádzky kombináciu frézovania a následne lokálnu bezvýkopovú opravu poškodeného miesta - tzv. sanáciu.

Podstatou metódy je vsadenie tkanivovej vložky do netesného potrubia pod tlakom vody. Za určitý čas sa pôsobením tepla vložka vytvrdzuje čoho výsledkom je bezhrdlé, hydraulicky hladké a staticky nezávislé nové potrubie. Výhodou metódy je minimálne zmenšenie profilu, rýchla montáž, potrubie bez spojov a vysoká životnosť .

Frézovanie potrubia sa teda používa k odstraňovaniu koreňov, inkrustov a iných zatvrdnutých usadenín v potrubí, aby sa mohla obnoviť prevádzkyschopnosť potrubia.

Samotné frézovanie kanalizácie vykonávajú špeciálne frézovacie trysky, ktoré sú schopné vyčistiť i väčšie prekážky v potrubí.

Použitím týchto fréz ušetríte nemalé náklady v porovnaní s opravou potrubí výkopom.

Disponujeme niekoľkými frézovacími tryskami, schopnými frézovať potrubia od DN50 -DN300.

Sme pre Vás NON-STOP pripravený na:

  • frézovanie kuchynských odpadov od usadenín tukov a fosfátov
  • frézovanie zarasteného potrubia koreňmi
  • frézovanie stupačiek
  • frézovanie potrubia od WC zaneseného močovým kameňom
  • frézovanie a čistenie vodného kameňa v kanalizácii a potrubných systémoch
  • frézovanie a odstránenie farieb a stavebných hmôt zo stien kanalizácii
  • frézovanie a odstraňovanie tukových nánosov


Frézovanie koreňov

Frézovanie betónu

Špecialisti na prácu
v podzemných garážiach

Mini
profi system
Silný, kompaktný a tichý
Midi
profi system
Spoľahlivý s kompaktným prevedením
Maxi
profi system
Špičkový výkon s flexibilným využitím

Naše služby

Oblasť pôsobenia

Bratislava
Malacky
Pezinok
Senec
Trnava
Galanta