POZOR! 24h nonstop havarijnú kanalizačnú službu prevádzkujeme iba zmluvným partnerom!

Čistenie lapačov tukov a odlučovačov ropných látok

Čistíme lapače tukov umiestnené v zemi ako aj umiestnené na povrchu.

Lapače tukov sú špeciálne nádoby určené na zachytávanie tukov a olejových nečistôt z reštaurácií, hotelov, závodných kuchýň, cukrární, mäsokombinátov predtým, než sú odpadové vody odvedené do kanalizácie. Lapač tukov slúži ako nádoba, ktorá oddeľuje tuk od odpadovej vody.

Prevádzka lapača si vyžaduje pravidelnú servisnú údržbu. Zanedbanie pravidelných intervalov čistenia spôsobuje jeho zahltenie. Následkom toho sa tuky postupne usádzajú aj na stenách kanalizačného potrubia a výrazným spôsobom obmedzujú prevádzkyschopnosť potrubia. Časom dochádza k jeho úplnému zahlteniu.

V konečnom dôsledku tým vznikajú vyššie náklady nakoľko proces čistenia tukov v kanalizácii je podstatne náročnejší a tým pádom aj nákladnejší.
Čistíme lapače tukov umiestnené v zemi ako aj umiestnené na povrchu.
Používame špeciálne cisternové vozidlá s objemom nádrže od 1m3 do 10m3.
Disponujeme aj mini čerpacím vozidlom schopným čistiť lapač tukov v ťažko prístupných miestach.

Čistenie lapača tukov zahŕňa:

  • kompletné vyčerpanie tukov a vody
  • oškrabanie tukov zo stien lapača
  • vysokotlakové umytie stien a prepážok lapača
  • vysokotlakové čistenie prítoku a odtoku z lapača
  • odvoz a ekologická likvidácia odpadu

Čistenie odlučovačov ropných látok (ORL)

Ide o čerpanie vôd s obsahom voľných ropných látok (NEL) z odlučovačov vo výrobných halách, autodielňach, garážach, parkoviskách, čerpacích staniciach...

Na čistenie odlučovača ropných látok máme pripravené špeciálne profesionálne vozidlá vybavené hydraulickou ADR nádržou s objemom 10m3 a 12m3.

Špecialisti na prácu
v podzemných garážiach

Mini
profi system
Silný, kompaktný a tichý
Midi
profi system
Spoľahlivý s kompaktným prevedením
Maxi
profi system
Špičkový výkon s flexibilným využitím

Naše služby

Oblasť pôsobenia

Bratislava
Malacky
Pezinok
Senec
Trnava
Galanta