POZOR! 24h nonstop havarijnú kanalizačnú službu prevádzkujeme iba zmluvným partnerom!

Baktérie do žumpy a čističky odpadových vôd (ČOV)

Mikrobiologické enzymatické baktérie SEPTIFOS sú produktom francúzskej spoločnosti. Francúzska veda dosahovala vždy výborné výsledky v oblasti organickej chémie a farmácie. Ako v minulosti tak aj v súčasnosti zohráva vedúce postavenie vo vývoji biotechnológií a ich využitia.

Vysoko užitočné prírodné baktérie a enzýmy Subio sa dovážajú z Juhoafrickej republiky.  Tieto prípravky sú svetovou špičkou v ekologickom odstraňovaní a rozkladaní  organického odpadu. Baktérie Subio svojím rýchlim rozmnožovaním dokážu zlikvidovať napr. tuhý obsah žúmp (SeptiClean),  rôzny organický odpad a okamžite zneškodniť nepríjemný zápach.

Baktérie Septifos sú prípravky, ktoré využívajú silu prírodných enzýmov a baktérií na čistenie odpadovej vody, odstránenie tuhého organického odpadu a zápachu. Septifos výrobky fungujú na báze biologického rozpadu látok za prítomnosti baktérií a enzýmov. Baktérie premieňajú organický odpad na vodu a CO2. Týmto procesom zbavujú žumpu od zápachu, ktorý vzniká pri nedostatku hnilobných baktérií. Žumpa na rozdiel od ČOV je bez prísunu vzduchu, čo bráni baktériám v dostatočnom rozmnožovaní.Septifos VIGOR - enzymatické baktérie do žumpy a ČOV

Mikrobiologické enzymatické baktérie SEPTIFOS slúžia na rozklad a skvapaľňovanie organických odpadov a nánosov v sifónoch, vnútornej a vonkajšej kanalizácii a v splaškových vodách zo sociálnych zariadení (v žumpách, v septikoch) Znižujú objem kalu a zabezpečujú rýchle odstránenie nepríjemného zápachu aj v zanedbanom odpadovom systéme.

Bakteriálne enzýmy SEPTIFOS sa používajú do všetkých typov odpadových nádrží a ČOV. Neobsahujú žiadne choroboplodné látky a sú netoxické. Nová receptúra SEPTIFOS Vigor je výborným výsledkom najnovších biotechnologických výskumov.

Dostupné sú v troch baleniach:

  • 1000g
  • 450g
  • 100g

Septifos VIGOR Gel

Tekutý enzymatický biologicky aktívny prípravok. Tento účinný gel je určený na odstránenie tuhých organických látok usadených v kanalizačnom potrubí, žumpách a septikoch. Uvoľňuje vodný kameň a rozpúšťa nečistoty v sifónoch, WC, pisoároch, umývadlách, vaniach. Výrazne podporuje a urýchľuje čistenie aj silne znečistených povrchov (obkladačky, dlaždice) a zároveň pohlcuje nepríjemný zápach. Neobsahuje choroboplodné baktérie.
Objem 750 ml (cca 25 dávok)

SEPTONIC - ekologické baktérie do žúmp a ČOV

SEPTONIC je enzymaticko-bakteriálny hnedosivý granulovaný prášok s charakteristickou vôňou. Je obľúbený pre jeho účinnú stimuláciu aktívnych mikroorganizmov. Obsahuje výlučne prírodné biologické látky čím chráni zdravie a životné prostredie. Rozkladá a skvapalňuje organické usadeniny (rastlinné a živočíšne tuky, oleje, bielkoviny, cukry a iné) v sifónoch, v odpadovom potrubí, kanalizácii, lapačoch tukov a účinne pôsobí aj na usadeniny tuhého charakteru. Vynikajúco pôsobí aj v suchom WC - latríne. Neobsahuje choroboplodné mikroorganizmy a je netoxický. Odstraňuje zápach z potrubia, sifónov, žúmp a septikov.
Balenie: 71g (4 x 18g dávok)

Free Flo Tablety

Free Flo tablety ponúkajú ekologické riešenie pre čistenie lapačov tukov, pre odtoky v ČOV a žumpy a septiky v domácnostiach. Aplikuje sa priamo do tukových lapačov, kde likviduje tukové nánosy prostredníctvom pomaly uvoľňujúcich sa prírodných enzýmov. Free Flo Tablety sú silne koncentrované, jedna tabletka sa v lapači tukov dokáže uvoľňovať 7 – 14 dní. Vhodné do reštaurácií, závodných a školských kuchýn, do výrobní mäsa a potravín a tiež pre domové čiastiarne vôd.

Likvid 0,5 l

Likvid je enzymatický prípravok s vysokou koncentráciou rozkladajúcich enzýmov. Výsledkom činnosti Likvidu je rozštiepenie tukov na organické čiastočky, ktoré vieme následne spracovať bežnými biologickými procesmi pomocou baktérií (napríklad v čistiarniach odpadových vôd). Likvid pomáha zrýchliť spracovanie tukov v čističkách v lapačoch tukov. Likvid máme k dispozícií v troch baleniach : 0,5l, 1l a 5 l.

SeptiClean

SeptiClean je mikrobiologický prípravok, ktorý je určený pre rozklad usadenín a nečistôt v septikoch, žumpách a ČOV. Výrazne pomáha obmedziť tvorbu zápachu, obnovuje prírodný proces rozpadu a zároveň nepoškodzuje životné prostredie.

Domáca ČOV - OxyBreak

Mikrobiologický prípravok s enzýmami a baktériami pre zaistenie perfektného chodu domových čistiarní odpadových vôd. Významne potlačuje zápach, znižuje objem organického kalu v odpadových vodách. Pomáha zrýchľovať rozklad organickej hmoty, eliminuj objem kalov, odstraňuje zápach a odstraňuje nevhodné časti tukov.

Špecialisti na prácu
v podzemných garážiach

Mini
profi system
Silný, kompaktný a tichý
Midi
profi system
Spoľahlivý s kompaktným prevedením
Maxi
profi system
Špičkový výkon s flexibilným využitím

Naše služby

Oblasť pôsobenia

Bratislava
Malacky
Pezinok
Senec
Trnava
Galanta